<< Декабрь 2021 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2

Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 182 „Riigiteenistujate töötasustamine” muutmine

Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 05.02.2012
Avaldamismärge: RT I, 02.02.2012, 1
 

Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 182 „Riigiteenistujate töötasustamine” muutmine

Vastu võetud 31.01.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 9 lõike 3 ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 9 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruses nr 182 „Riigiteenistujate töötasustamine” (RT I 2009, 2, 10; 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse lisa uues sõnastuses rakendatakse 1. jaanuarist 2012. a.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Riigiteenistujate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad

 

Автор: Руководитель Центра от 01.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X